آیین‌نامه عضویت در سال‌نوای موسیقی ایران

 
ماده ۱: بر اساس ماده ۵ از فصل سوم اساسنامه سال‌نوای موسیقی ایران، عضویت در سال‌نوا منوط به تصویب شورای مدیران بر اساس ضوابط مندرج در اساسنامه امکان‌پذیر است.
ماده ۲: شورای مدیران بر طبق این آیین‌نامه، بررسی تقاضای عضویت و درجه‌بندی اعضا را انجام می‌دهد.
ماده ۳: عضویت در سال‌نوای موسیقی ایران به سه سطحِ پیوسته، وابسته و افتخاری امکان‌پذیر است.
ماده ۴: اعضای پیوسته
۱: هر عضو پیوسته علاوه بر داشتن شرایط مندرج در مادهٔ ۲ و مادهٔ ۵ از فصل سوم اساسنامهٔ سال‌نوا، می‌بایست در مجموع بین ۷۰ تا ۱۰۰ امتیاز بر اساسِ امتیازبندی درج‌شده در این آیین‌نامه را کسب نماید تا به عنوان عضوِ پیوسته پذیرش گردد.
۲: اعضای پیوسته، می‌توانند در نظرخواهی‌ها و رأی‌گیری‌هایی که از طریق وب‌سایت سال‌نوا اطلاع‌رسانی می‌شود، با رأی تخصصی مشارکت نمایند.
۳: رأی تخصصیِ اعضای پیوسته با ضریب ۵ محاسبه خواهد شد.
۴: اعضای پیوسته به عنوانِ مهمانانِ اصلی در مراسم سال‌نوا قلمداد می‌شوند که با توجه به گنجایشِ مکانِ مراسم، امکان یا عدم امکانِ حضور با همراه به اطلاع ایشان خواهد رسید. در صورتی که گنجایشِ مکانِ مراسم برای حضور کلیهٔ اعضای پیوسته فراهم نگردد، مهمانان بر اساس قرعه‌کشی به‌وسیلهٔ گروه اجرایی سال‌نوا مشخص خواهند شد.
۵: اعضای پیوسته می‌توانند از تخفیف ۳۰ درصدی برای تبلیغ، انتشار و انعکاس آثار یا مطالب هنری و پژوهشیِ خود، در صفحات اجتماعی و وب‌سایت سال‌نوای موسیقی ایران برخوردار گردند. این تخفیف شامل انتشار ۳ اثر در سال می‌شود.
۶: امکان درجِ زندگی‌نامهٔ اعضای پیوسته، در وب‌سایت سال‌نوا فراهم خواهد شد.
 
ماده ۵: اعضای وابسته
۱: هر عضو پیوسته علاوه بر داشتن شرایط مندرج در مادهٔ ۳ و مادهٔ ۵ از فصل سوم اساسنامهٔ سال‌نوا، می‌بایست در مجموع بین ۵۰ تا ۷۰ امتیاز بر اساسِ امتیازبندی درج‌شده در این آیین‌نامه را کسب نماید تا به عنوان عضوِ وابسته پذیرش گردد.
تبصره: هر عضو وابسته در صورت داشتن شرایط جدید که منجر به کسب امتیازات بیشتر شود، می‌تواند از طریق وبسایت سال‌نوا تقاضای ارتقا به عضویت پیوسته را همراه با ارسال مدارکِ مربوطه داشته باشد. تغییر نوع عضویت کلیهٔ اعضا پس از بررسی و تأیید شورای مدیرانِ سال‌نوا امکان‌پذیر خواهد بود.
۲: اعضای وابسته، می‌توانند در نظرخواهی‌ها و رأی‌گیری‌هایی که از طریق وب‌سایت سال‌نوا اطلاع‌رسانی می‌شود، مشارکت نمایند.
۳: رأی اعضای وابسته با ضریب ۱ محاسبه خواهد شد.
۴: در صورتی که گنجایشِ مکانِ مراسم برای حضور اعضای وابسته فراهم گردد، این اعضا بر اساس قرعه‌کشی به مراسم دعوت خواهند شد.
۵: اعضای وابسته می‌توانند از تخفیف ۲۰ درصدی برای تبلیغ، انتشار و انعکاس آثار یا مطالب هنری و پژوهشیِ خود، در صفحات اجتماعی و وب‌سایت سال‌نوای موسیقی ایران برخوردار گردند. این تخفیف شامل انتشار ۲ اثر در سال می‌شود.
 
ماده ۶: اعضای افتخاری
۱: طبق ماده ۴ از فصل سوم اسانامهٔ سال‌نوا، اعضای افتخاری سال‌نوای موسیقی ایران عبارتند از هنرجویان موسیقی، دوست‌داران موسیقی، فعالان هنری، فرهنگی و سایر علاقه‌مندانی که متقاضی همراهی، یاری و پشتیبانیِ مادی و معنویِ سال‌نوا هستند.
۲: اعضای افتخاری، می‌توانند در نظرخواهی‌ها و رأی‌گیری‌های غیر تخصصی که از طریق وب‌سایت سال‌نوا اطلاع‌رسانی می‌شود، مشارکت نمایند.
۳: در صورتی که گنجایشِ مکانِ مراسم برای حضور اعضای افتخاری فراهم گردد، این اعضا بر اساس قرعه‌کشی به مراسم دعوت خواهند شد.
۴: اعضای افتخاری می‌توانند از تخفیف ۲۰ درصدی برای تبلیغ، انتشار و انعکاس آثار یا مطالب هنری و پژوهشیِ خود، در صفحات اجتماعی و وب‌سایت سال‌نوای موسیقی ایران برخوردار گردند. این تخفیف شامل انتشار ۲ اثر در سال می‌شود.
۵: اعضای افتخاری در صورتِ تمایل می‌توانند به عنوانِ «حامیِ سال‌نوا» (اسپانسر)، با سال‌نوای موسیقی ایران همراهی نمایند.
۶: «حامیِ سال‌نوا» به شخص حقیقی یا حقوقی، شرکت یا مجموعه‌ای گفته می‌شود که با تشخیص شورای مدیران، از یک مبلغِ مشخص (که در هر دوره متغیر است) به‌صورت نقدی یا از طریقِ تأمین امکانات، مکان برگزاری برنامه، هدیه‌ها و ... سال‌نوا را یاری دهد.
۷: لوگو یا علامت تجاری حامیان سال‌نوا (بسته به مقدار حمایت) می‌تواند در بروشور، برنامه‌های تولیدی، تبلیغات سالن برگزاری مراسم، وب‌سایت سال‌نوا و سایر محتوای تولیدیِ منتشر شده از سوی سال‌نوا، درج گردد.
۸. نامِ حامیان سال‌نوا (بسته به مقدار حمایت) می‌تواند در اخبار یا محتوای تولیدیِ سال‌نوا ذکر شود.
۹: نامِ حامیان سال‌نوا (بدون در نظر گرفتن مقدار حمایت) در بروشور رسمی سال‌نوا در هر دوره درج می‌گردد.
ماده ۷: مشارکت‌
۱: هزینهٔ مشارکت در هردوره از سال‌نوای موسیقی ایران، همچنین زمان و نحوهٔ پرداخت، پس از تصویبِ شورای مدیران، از طریق صفحه‌های مجازی به اطلاع اعضای سال‌نوا می‌رسد.
۲: نام کلیهٔ اعضای سال‌نوای موسیقی ایران (پیوسته، وابسته و افتخاری) که با پرداخت هزینهٔ مشارکت، در برگزاریِ هر دوره از سال‌نوا مشارکت می‌کنند، در بروشور رسمی سال‌نوای موسیقی ایران و صفحه‌های مجازی سال‌نوا، منتشر می‌شود.
ماده ۸: امتیازبندی به منظورِ تعیین نوع عضویت:
۱: مدرک دیپلم هنرستان موسیقی / ۲۰ امتیاز
۲: مدرک کاردانی موسیقی (تمامی گرایش‌ها) پس از اخذ دیپلم هنرستان موسیقی/ ۱۵ امتیاز
۳: مدرک کاردانی موسیقی (تمامی گرایش‌ها) بدون دیپلم هنرستان موسیقی/ ۵ امتیاز
۴: مدرک کارشناسی موسیقی (تمامی گرایش‌ها)/ ۲۰ امتیاز
۵: مدرک کارشناسی ارشد موسیقی (تمامی گرایش‌ها)/ ۲۵ امتیاز
۶: مدرک دکترای موسیقی (تمامی گرایش‌ها)/ ۳۰ امتیاز
۷: گواهینامهٔ هنری، درجه ۱ تا درجه ۵/ از ۲۵ تا ۵ امتیاز
۸: ورک‌شاپ‌ها، مسترکلاس‌ها و دوره‌های آموزشگاهی (با ارائهٔ مدارک)/ حداکثر ۱۵ امتیاز
۹: تألیف کتاب تخصصی مرتبط با موسیقی/ ۱۰ امتیاز
۱۰: مقاله‌ٔ تخصصی موسیقی/ ۳ امتیاز
۱۱: کاندید شدن برای دریافت جایزه در جشنواره‌ها (مرتبط با موسیقی)/ ۵ امتیاز
۱۲: دریافتِ لوح یا جایزه از جشنواره‌ها یا مراکز فرهنگی هنری (مرتبط با موسیقی)/ ۱۰ تا ۱۵ امتیاز
۱۳:‌ سابقهٔ تدریس موسیقی در دانشگاه و مراکز دانشگاهی/ هر سال سابقه ۵ امتیاز
۱۴:‌ سابقهٔ تدریس موسیقی در آموزشگاه‌ها و مراکز آموزشی/ هر سال سابقه ۲ امتیاز
۱۵: سابقهٔ فعالیت اجرایی و صنفی مرتبط با موسیقی/ ۵ امتیاز
۱۶: تولید آثار موسیقی (آلبوم موسیقی، موسیقی فیلم، اجرای کنسرت)/ هر مورد ۵ امتیاز
۱۷: هر سال سابقهٔ عضویت در سال‌نوا/ ۳ امتیاز
۱۸: حمایت در انتشار مطالب و محتوای تولید شدهٔ سال‌نوا در فضای مجازی/ ۲ امتیاز